Czech

Detaily projektu

Výsledky ze sociálních médií

Vzorec: shlédnutí + (lajků x 3)
Výsledek: 96 + (2 x 3) = 102
Výsledek hodnocení v sociálních médiích: 102
This project has made it to the Jury Rating!

SEWAGE TREATMENT PLANT #scichallenge2017

Typ média: Presentation
V dnešnej dome je úplne samozrejmé, že používame vodu na všetko. Na umývanie, pranie, varenie, v priemysle, dodržujeme pitný režim .... A keď vodu použijeme už sa nestaráme, kde nám potom voda odteká. Lenže mne to nedalo, a tak som sa bližšie pozrela, aké technológie sa používajú v čistiarni odpadových vôd v Holíči, aby potom vyčistená voda mohla byť vypustená do vodného toku. Pričom svojim zložením nesmie narušiť ekologickú rovnováhu vo vodnom toku. #scichallenge2017
Popis projektu v angličtině
Nowadays, it is matter of course, that we use water for everything: washing dishes, laundering clothes, in industry, drinking regime...
After we used the water, we do not care anymore where the water flows away then. But I was so interested in it, so I was looking for some informations, what technologies are being used in Sewage Treatment Plant in Holíč, so the purified water can be discharged into the water stream, but by its composition it cannot disturb the ecological balance in the watercourse. #scichallenge2017
Finalist
102
96
2
SEWAGE TREATMENT PLANT
Petra Kazin...AG2Pres.SK

Random ProjectsZobrazit všechny projekty

Finalist
222
195
9
Elephant toothpaste
Luca TaboneAG1VideoMT
57
57
0
How to save world hunger
Mark PirnatAG1PosterSI
Finalist
60
54
2
Zmiany klimatyczne na ...
DreamTeamAG1Pres.PL
62
56
2
Bionike
gal jekličAG2PosterSI