Czech

PDF in Download PDFRegistruj se nyní
Agrotechnika : Technologie Ve Světě Zemědělců
Pojem agrotechnika (zemědělská technika, zemědělské inženýrství) zahrnuje mnoho různých činností týkajících se zemědělství. Zahrnuje design strojů, výstavbu systémů na dodávky vody či výstavbu drenáže. Další oblastí jsou návrhy vhodných plodin.
Technika v zemědělství může mít pozitivní i negativní efekt. Na jedné straně může zvýšit produktivitu zemědělství – využitím větších strojů lze obhospodařit více půdy za kratší čas. Na druhé straně velké stroje více poškozují půdu větší množství obdělané půdy omezuje prostor pro jiné rostliny a zvířata.
Navíc je součástí agrotechniky i využívání hnojiv a pesticidů, které mohou poškodit ekosystém. Ovšem pokud spotřebitelé požadují stále levnější potraviny, je pro malé farmáře stále obtížnější přežít, obzvláště pokud používají udržitelnější způsoby hospodaření.
Výroba Potravin: Populace stále roste a potřebuje více potravin. V Evropě je ovšem nadprodukce a mnoho jídla se vyhodí, zatímco ostatní země nemají dostatek jídla. Jak lze využít agrotechniky k řešení tohoto problému?
životní Prostředí: Agrotechnika může způsobit i vážné poškození ekosystémů. Velkou výzvou je najít řešení směrem k „zelenému“ hospodaření.
Venkovská Společnost: S pomocí techniky dnes lze obhospodařovat větší území menším počtem lidí. V mnoha zemích již dnes převládají velké farmy a stále více mladých lidí se stěhuje z venkova do měst. Je třeba promyslet, jak zatraktivnit farmaření i pro mladé lidi a jak zajistit, aby je bylo schopno uživit.

Agrotechnika (zemědělské inženýrství), Zhutňování půdy, Pesticidy, Hnojiva, Venkovská společnost, Organické farmaření, Regionální produkty, Udržitelné zemědělství, Cílené zemědělství