Czech

PDF in Download PDFRegistruj se nyní
Mobilita
Lidé používali v průběhu dějin různé způsoby dopravy z jednoho místa na druhé: kánoi, lyže,vozík, loď, lanovou dráhu, horkovzdušný balón, parník, parní lokomotivu, metro, elektrický vozík,jízdní kolo, motocykl, automobil, nákladní automobil, letadlo, vrtulník, raketu, a v poslední době Segway. Silnice, koleje, vzduch a voda se využívají pro přepravu osob i zboží. V průměru cestuje jeden Evropan téměř 13 000 kilometrů ročně v rámci Evropské unie. Nejběžnějším dopravním prostředkem lidí je auto. Letectví, železnice a lodě se pro mobilitu osob používají v menší míře.V budoucnu se očekává, že technologie magnetické levitace bude běžně používána pro vlaky a metra k dosažení vysoké rychlosti a snížení spotřeby energie. Elektrická vozidla postupně nahradí vozidla poháněná ropnými produkty. Automatické řízení vozidel zvýší kvalitu života a pomůže snížit počet nehod.
Závislost Na Ropě: Fosilní paliva se používají jako hlavní zdroj energie pro dopravu v Evropě. Zatímco silniční doprava je největším zdrojem znečištění ve formě oxidu uhličitého (CO2), železnice je nejméně znečisťujícím dopravním prostředkem.
Dopravní Zácpy: Silniční a letecká doprava jsou značně ovlivněny zácpami. To je způsobeno zejména zvyšujícím se počtem uživatelů těchto prostředků mobility. Dopravní zácpy vedou k prodloužení cestovních dob a ke zvýšení nákladů.
Inteligentní Doprava: Integrace silniční, železniční, letecké a vodní dopravy za použití nově vznikajících informačních a komunikačních technologií může vést ke zlepšení dopravního systému.

MobilitaPřepravaDopravaDopravní infrastrukturaEmise oxidu uhličitého (CO2), ZnečištěníPráva cestujících

Related Topics

IP: 138.201.154.83
X