Czech

PDF in Download PDFRegistruj se nyní
Robotika
Robotika je odvětví strojírenství, elektrotechniky a počítačových věd. Zabývá se návrhem, konstrukcí, provozem a použitím robotů, stejně tak i počítačovými systémy pro jejich řízení, sensorickou zpětnou vazbu a zpracování informací.S pomocí těchto technologií byly vyvinuty automatizované stroje, které mohou zaujmout místo lidí v nebezpečných prostředích nebo výrobních procesech, nebo se lidem podobat vzhledem a chováním.V průběhu dějin lidé často předpokládali, že roboti budou jednou schopni napodobovat lidské chování a řešit úkoly způsobem podobným lidem. Často se je tedy snažili navrhovat s lidskou podobou. Dnes je díky technologickému pokroku robotika rychle se rozvíjejícím odvětvím – výzkum, návrh a stavba robotů slouží k rozličným praktickým účelům, ať už v domácnosti, komerční sféře nebo ve vojenství. Mnoho dnešních robotů je inspirováno přírodou - tvoří tak příspěvek k tzv. bio-inspired robotics.
Jiní roboti jsou určeny k činnostem, které jsou pro lidi rizikové, např. ke zneškodňování bomb, hledání přeživších v nestabilních ruinách a prozkoumávání min a vraků lodi.
Společenský život: Pokud budou roboti stále více a více vypadat a chovat se jako lidé, bude to mít velký dopad na naše každodenní interakce a náš společenský život.
Trh Práce: Na jednu stranu roboti přebírají více a více úkolů, které dříve prováděli lidé, a to zejména v oblasti výroby. Na stranu druhou míra nezaměstnanosti mladých se výrazně zvyšuje ve většině evropských zemí v důsledku automatizace výroby.
Stárnutí Populace: Většina evropských společností stárne. To způsobuje problémy (např. vzrůstající potřeba péče apod.), které mohou být řešeny využitím robotů.

RobotikaAutomatizované stroje, Pečující roboti, Humanoidní roboti, Robot kuchař

IP: 138.201.154.83
X