Czech

PDF in Download PDFRegistruj se nyní
Gravitace
Gravitace je přirozeným jevem, díky kterému se všechny věci, které mají energii, přitahují. Do těchto objektů patří i hvězdy, planety, galaxie a dokonce i světlo a částice, které jsou menší než atomy. Gravitace je zodpovědná za spoustu struktur ve vesmíru, vytváří totiž sféry vodíku, který se pod tlakem slučuje a vytváří hvězdy, a ty pak gravitace seskupuje do galaxií. Na Zemi dává gravitace váhu fyzickým objektům a způsobuje příliv a odliv. Dosah gravitace je nekonečný, ale čím více je objekt vzdálený, tím menší má na něj gravitace účinek.
Ve většině případů se dá gravitace vypočítat pomocí Newtonova gravitačního zákona. Ten předpokládá, že gravitace způsobuje přitažlivou sílu mezi dvěma hmotnými tělesy a že tato síla jde vypočítat na základě matematického vztahu, kde přitažlivá síla je přímo úměrná součinu hmotností daných těles. Gravitace je však nejpřesněji popsána v obecné teorii relativity, kterou v roce 1915 představil Albert Einstein. Einsteinova teorie nepopisuje gravitaci jako sílu, ale jako důsledek zakřivení časoprostoru, které je způsobeno nerovnoměrným rozložením hmoty a energie ve vesmíru. Kvůli tomu dochází ke gravitační dilataci (rozšiřování) času, kdy čas plyne pomaleji v místech s silnějším gravitačním potenciálem.
Bez Gravitace: Gravitační síla je například síla, která způsobí, že míč hozený do vzduchu spadne zpět; síla, která způsobuje, že auto jede z kopce, i když nemáte nohu na plynu; síla, která způsobí, že upuštěná sklenice spadne na zem; síla, která způsobí, že nápoj ve sklenici zůstane na dně a nikoliv nahoře; síla která způsobuje, že jablko padne ze stromu na zem; síla která způsobuje, že můžete chodit po povrchu Země, aniž byste odpluli kamsi do vesmíru atd. Možná, že na Zemi existují jevy, kde pravidla gravitace neplatí. Delší pobyt v prostoru bez gravitace může také významně ovlivit lidské tělo.

GravitaceNewton, Einstein, PlanetyEnergie

Related Topics