Czech

PDF in Download PDFRegistruj se nyní
Biodiverzita : život Na Zemi
Biodiverzita (nebo také biologická diverzita) je produktem evoluce, která přinesla a stále dále rozvíjí rozmanitost druhů. Biodiverzita je potřebná pro správné fungování ekosystémů. Biodiverzita je klíčová pro fungování životních procesů v rámci ekosystémů. Zajišťuje základní materiály a služby, které lidstvo potřebuje, jako je čistý vzduch, jídlo a léky, oblečení a čistá pitná voda.
Nikdo neví, kolik druhů organismů na světě existuje, pravděpodobně mezi 10 a 20 miliony, a zřejmě jen zlomek z nich byl popsán. Víme však, že biologickou diverzitu ztrácíme závratným tempem. Přibližně 34 tisíc suchozemských a mořských druhů je v současnosti ohroženo, denně pak vyhyne od 2 do 130 druhů. Toto globální masové vymírání je výsledkem lokálních událostí, které vedou k vyhynutí.
Jeden příklad za všechny – obrovské oblasti na druhy bohatých tropických lesů jsou denně ničeny a nahrazovány monokulturami cukrové třtiny, palem a kukuřice na výrobu paliva – přibližně 1.200 km čtverečních denně!
Výzkum: Je urgentní věnovat ještě větší úsilí výzkumu biodiverzity, neboť stále existuje mnoho nezodpovězených otázek – je třeba porozumět tomu, jaký je význam biodiverzity.
Efekt: Potřebujeme také vědět, jaký vliv má biodiverzita např. na stabilitu určitého společenství (tj. jsou například společenství s větší diverzitou stabilnější?)
Důsledky: Ve výzkumu je třeba věnovat pozornost i rovině společenské, politické a ekonomické – jaká opatření jsou realistická při ochraně ohrožených druhů a ekosystémů. Užitečná mohou být opatření na velmi lokální úrovni – např. podpora zahradničení ve městech, včelařství či ochranné zóny

Biodiverzita, Ekosystém, Biologické druhy, Vyhynutí druhů, Tropické lesy, Ochrana ekosystému

Related Topics