Czech

PDF in Download PDFRegistruj se nyní
Bionika
Termínem bionika označujeme principy, které fungují v technologiích stejně jako v přirozeném světě rostlin a živočichů. V zásadě to znamená, že biologické formy a procesy, které přirozeně fungují v přírodě, jsou zkoumány a analyzovány za účelem jejich využití ve vědě a technice. Materiálové vědy, architektura a strukturální inženýrství, biotechnologie, lékařství, robotika a energetika jsou jen příklady odvětví, které profitují z větší míry poznání procesů probíhajících v živých organismech.
Termín bionika se jeví jako nový, ale ve skutečnosti se lidé vždy učili od přírody. Leonardo da Vinci vytvořil svůj první létající stroj v pozdním středověku. Způsob, jak by takový stroj mohl vzlétnout (a letět) odvodil od způsobu letu ptáků, které pozoroval. V dnešní době disponujeme analytickými metodami, projekčními a počítačovými technikami, které nám proces „učení se“ od přírody usnadňují. Znalost bioniky nám může napomoci k vývoji nových produktů pro náš každodenní život.
Autonomní Stroje: Matematická analýza synchronizovaně letícího hejna ptáků nebo spolupráce velkých kolonií mravenců může být i zneužita, pokud bude aplikována na chování lidského druhu. Kontroverzní je využití robotů a dronů pro válečné účely namířené proti lidem.
Mezioborovost: (Interdisciplinarita): Bionický přístup by mohl být nabízen dětem již od útlého věku, raději než výuka jednotlivých oborů přírodních a technických věd. Tento přístup ve science centrech a muzeích rovněž zatraktivní a napomůže lepšímu chápání technických věd.

Efekt lotosového květuSuperhydrofobní povrchInteligence hejna (swarm intelligence), Umělé neuronové sítěBiomedicínaBiomedicínské inženýrstvíBionická architektura

Related Topics

IP: 138.201.154.83
X