Czech

PDF in Download PDFRegistruj se nyní
Barvy : Proč Je Obloha Modrá A Další Matoucí Otázky
Barevné vidění je schopnost organismu rozlišit objekty na základě vlnové délky (nebo frekvence) světla, které odrážejí, uvolňují, nebo přenášejí. Barvy lze měřit a kvantifikovat (určit jejich množství) různými způsoby. Vnímání barev člověkem je subjektivní proces, při němž mozek reaguje na podněty, které se vytvářejí při reakci kónických buněk oka na dopadající paprsek světla. V podstatě lze říci, že různí lidé uvidí stejný osvětlený objekt nebo světelný zdroj různými způsoby.
Například skupina domorodců Himba z Namibie rozlišuje barvy odlišně od většiny Evropanů a jsou schopni snadno rozlišit různé odstíny zelené, které jsou pro většinu lidí jen stěží rozeznatelné. Vnímání barev také do značné míry závisí na kontextu, ve kterém je vnímaný objekt prezentován. Například bílá stránka pod modrým, růžovým nebo fialovým světlem bude odrážet většinou modré, růžové nebo fialové světlo. Ovšem mozek vykompenzuje tento světelný efekt (protože si „uvědomí“ i posun barev okolních předmětů), a pravděpodobně vyhodnotí stránku jako bílou za všech těchto tří podmínek, což je jev známý jako stálobarevnost (colour constancy).
Odlišné Vnímání: Naše schopnost vidět barvu je něco, co většina z nás považuje za samozřejmost, přesto se jedná o velmi složitý proces. Lidé mají tři různé typy kuželů s fotopigmenty, které snímají tři různé části spektra. Každý kužel vnímá především dlouhé vlnové délky (někdy nazývané červené), střední vlnové délky (někdy nazývané zelené), nebo krátké vlnové délky (někdy nazývané modré) a jsou označovány jako L, M, a S. I lidé, kteří nejsou barvoslepí, rozlišují barevné variace jen slabě. Proto se náš mozek může dopouštět při zpracování barev špatných interpretací. Také je velmi pravděpodobné, že ne všechny barvy jsou vnímány různými lidmi různě a také naše životní prostředí ovlivňuje naše vnímání barev.

BarvaVnímání barevMozek, barevné viděníVlnová délkaVizuální mozková kůraStálobarevnostBarvoslepost

Related Topics

IP: 138.201.154.83
X