English

Project Overview

Social Media Results

Formula: views + (likes x 3)
Result: 38 + (2 x 3) = 44
Social media rating result: 44

What happens after you die?

Topic: Ageing
Media Type: Video
We are learned to live our life the best we can. But what really happens after death? We'll have a look at some opinions of different religions and then we'll ask on unique opinions of our amazing teachers: Ms Čechová and Mrs Pelcová!

Jsme naučeni žít život jak nejlépe dokážeme. Co se však opravdu stane po smrti? Podíváme se na názory různých náboženství a poté se zeptáme na názory našich skvělých učitelek: Paní Čechové a Pelcové!
44
38
2
What happens after you...
Pink fluffy...AG2VideoCZ

Random ProjectsView All Projects

28
19
3
Internet Safety
Emma & RianAG2VideoIE
Finalist
468
465
1
Palm oil, killer of al...
Aleš FajstaverAG1Pres.CZ
238
175
21
Internet
Arany CsapatAG1Pres.HU
Finalist
129
117
4
My Digital Citizenship...
Lorcan TuohyAG2VideoIE