English

Project Overview

Social Media Results

Formula: views + (likes x 3)
Result: 246 + (18 x 3) = 300
Social media rating result: 300

Why you should not smoke? #Scichallenge2017

Topic: Smoking
Media Type: Presentation
Projekt se skládá ze zajímavých informací, všeobecně o kouření, je v ní spousta dat, která dokazují, jak je kouření velice škodlivé a nezdravé, za což ho odsuzuji nejvíce. Dále se v něm nachází grafy (zpracované z otázek, které byly kladeny studentům gymnázia, které navštěvuji), ze kterých jsou také velice zajímavé výsledky, bylo skvělé dozvědět se, co si o tomto tématu myslí mí vrstevníci.
Project Description in English
The project consists of interesting information, in general about smoking, there are lots of data that show how smoking is very harmful and unhealthy, for which I condemn it the most. It also contains graphs (processed from the questions that were put to students of gymnasium I attend), of which there are also very interesting results, it was great to know what my contemporaries think about this topic.
300
246
18
Why you should not smo...
Julie KolářováAG2Pres.CZ

Random ProjectsView All Projects

1,633
1,012
207
Biodiversity
kaya yuzsevenAG1VideoTR
Finalist
25,324
25,084
80
The fibonacci sequence...
Szabó MilénaAG2Pres.HU
Finalist
1,005
831
58
Charlie bit my finger....
Enkel KurtiAG1VideoSE
470
308
54
Is a meat-based diet s...
CFMAG2VideoPT