English

Project Overview

Social Media Results

Formula: views + (likes x 3)
Result: 96 + (2 x 3) = 102
Social media rating result: 102
This project has made it to the Jury Rating!

SEWAGE TREATMENT PLANT #scichallenge2017

Media Type: Presentation
V dnešnej dome je úplne samozrejmé, že používame vodu na všetko. Na umývanie, pranie, varenie, v priemysle, dodržujeme pitný režim .... A keď vodu použijeme už sa nestaráme, kde nám potom voda odteká. Lenže mne to nedalo, a tak som sa bližšie pozrela, aké technológie sa používajú v čistiarni odpadových vôd v Holíči, aby potom vyčistená voda mohla byť vypustená do vodného toku. Pričom svojim zložením nesmie narušiť ekologickú rovnováhu vo vodnom toku. #scichallenge2017
Project Description in English
Nowadays, it is matter of course, that we use water for everything: washing dishes, laundering clothes, in industry, drinking regime...
After we used the water, we do not care anymore where the water flows away then. But I was so interested in it, so I was looking for some informations, what technologies are being used in Sewage Treatment Plant in Holíč, so the purified water can be discharged into the water stream, but by its composition it cannot disturb the ecological balance in the watercourse. #scichallenge2017
Finalist
102
96
2
SEWAGE TREATMENT PLANT
Petra Kazin...AG2Pres.SK

Random ProjectsView All Projects

Finalist
864
753
37
\"Dive into the Unknown\"
ScarletTeamAG2PosterRO
40
34
2
Handy Recycling
Fan TeamAG2Pres.AT
Finalist
356
308
16
A study of the sleepin...
Christos Pa...AG1Pres.CY
Finalist
518
485
11
Stem Cells Squad
stemcellsquadAG2Pres.AT