English

Project Overview

Social Media Results

Formula: views + (likes x 3)
Result: 5713 + (10 x 3) = 5743
Social media rating result: 5,743

Kodiranje skozi čas #scichallenge2017

Media Type: Presentation
Projekt opisuje razvoj kodiranja skozi zgodovino - od preteklosti do danes. Poseben del je namenjen opisu Enigme.
Project Description in English
The topic of the project is coding through history. A special part is dedicated to Enigma, which is described in greater detail.
5,743
5,713
10
Kodiranje skozi čas
Oš Loka teamAG1Pres.SI

Random ProjectsView All Projects

39
39
0
,Hydrogen report
HYDROGENAG2Pres.TR
Finalist
506
383
41
Climate Change
Euan McDonnellAG2Pres.IE
65
59
2
Prikazni v pesku
Manu NonkovićAG1PosterSI
57
54
1
Želva
Rok TravnikarAG1PosterSI
IP: 138.201.154.83
X