English

Project Overview

Social Media Results

Formula: views + (likes x 3)
Result: 5713 + (10 x 3) = 5743
Social media rating result: 5,743

Kodiranje skozi čas #scichallenge2017

Media Type: Presentation
Projekt opisuje razvoj kodiranja skozi zgodovino - od preteklosti do danes. Poseben del je namenjen opisu Enigme.
Project Description in English
The topic of the project is coding through history. A special part is dedicated to Enigma, which is described in greater detail.
5,743
5,713
10
Kodiranje skozi čas
Oš Loka teamAG1Pres.SI

Random ProjectsView All Projects

73
70
1
Assistive Technology
FlashAG2Pres.RO
59
53
2
Zaščita proti naravnim...
aljaž SečnikAG1PosterSI
61
58
1
Kristalna palača
Klemen Jurk...AG1PosterSI
1,574
1,562
4
Biodiverzitás
Fodor JankaAG1Pres.HU