Czech

PDF in Download PDFRegistruj se nyní
Kyberšikana : Proč Zrovna Já?
S nárůstem technologií v každodenním životě vzrůstá ruku v ruce i výskyt negativních jevů. Kyberšikana je popisována jako urážlivé, výhružné chování, nebo obtěžování ostatních lidí přes internet po delší dobu. Kyberšikana často cílí na tělo a chování člověka, ale může se zaměřit také na vzhled, oblečení, náboženství, národnost nebo sexualitu.
V mnoha případech je kyberšikana pokračováním plánovaného obtěžování (mobbingu) z reálného světa na sociálních sítích. Charakterizuje ji používání moderních komunikačních prostředků, při čemž pro tyto trestné činy se stále více využívají chytré mobilní telefony.
Existuje mnoho různých cest, jak kyberšikanu provádět. Urážky mohou být zasílány prostřednictvím e-mailů nebo formou krátkých zpráv (instant messaging). Mohou být také zveřejňovány v chatech, na fórech nebo nástěnkách sociálních sítí. Nejde pouze o textovou formu, kyberšikana zahrnuje i on-line distribuci obrázků nebo filmů. Tyto obrázky nebo videosekvence jsou často upraveny tak, aby oběť zostudily nebo zesměšnily.
Digitální Gramotnost: Aktivity v on-line světě jsou často považovány za “oddělenou realitu" od skutečnéhosvěta, jako prostor, kde platí jiná pravidla. Nicméně, mladí lidé si musí být vědomi důsledků zveřejnění urážlivých textů a obrázků na internetu.
Právní Rámec: V některých zemích je již kyberšikana žalovatelná, zatímco v jiných nikoliv. Vzhledem k různým formám je těžké ji přesně definovat. To je však nezbytné pro tvorbu zákonů, které jsou vynutitelné.
Normy A Rozmanitost: Kyberšikana obvykle cílí na určitou skupinu lidí, kteří se neztotožňují stoprocentně se současnými normami, ideály krásy a módy. Je proto nezbytné odhalit roli starých a nových médií při tvorbě takových norem a standardů.

KyberšikanaMobbing, Zločin na sociálních médiíchOn-line svět vs. Reálný svět, sociální sítě, Digitální gramotnostInternetová legislative, NormyStandardy

Related Topics

Agrotechnika : Technologie ...
Pojem agrotechnika (zemědělská technika, zemědělské inženýrství) zahrnuje mnoho různých činností týkajících se zemědělství. Zahrnuje design strojů...
READ MORE
Biodiverzita : život Na Zemi
Biodiverzita (nebo také biologická diverzita) je produktem evoluce, která přinesla a stále dále rozvíjí rozmanitost druhů. Biodiverzita je potřebná...
READ MORE
Bionika
Termínem bionika označujeme principy, které fungují v technologiích stejně jako v přirozeném světě rostlin a živočichů. V zásadě to znamená, že bio...
READ MORE
EN
Clean Water
Clean water is a human right but even today not everyone has access to it. Increased access to clean water is essential for improving living standa...
READ MORE
EN
E-health
There is an increased interest in the rapid development of e-Health and the resulting myriad of possibilities for applications to improve healthcar...
READ MORE
EN
Energy Efficiency
No construction lasts forever and at a moment in time, every building needs to be renovated and repaired. Maintenance can however be performed in m...
READ MORE
EN
Food Production
The world population has reached 7.4 billion people and this number is increasing every second. Hence, we need to produce more food. However, it is...
READ MORE
EN
Food Transportation
Before you eat your daily snack: Do you think about where it was produced and from where the components are coming? Maybe it has travelled more kil...
READ MORE
EN
Green Buildings
"Green building" is an overarching concept of sustainable architecture and construction that can appear in various forms of expressions. Some exper...
READ MORE
Internet : W W What?!
Internet je celosvětová sít spojující mnoha zařízení (včetně počítačů, mobilů, herních konzolí, tabletů atd.), tvořící virtuální svět, který umožňu...
READ MORE
IP: 138.201.154.83
X