English

Project Overview

Social Media Results

Formula: views + (likes x 3)
Result: 54 + (2 x 3) = 60
Social media rating result: 60
This project has made it to the Jury Rating!

Zmiany klimatyczne na Ziemi #scichallenge2017

Media Type: Presentation
Wykonana przez nas prezentacja opisuje wybrane zagadnienia związane z negatywnymi zmianami klimatycznymi na Ziemi (np. globalne ocieplenie, dziurę ozonową, deforestację), ich przyczyny i skutki oraz sposoby walki z nimi.
Project Description in English
The presentation made by us describes negative environmental issues (global warming, ozone depletion, deforestation), their causes and effects and ways of fighting with them.
Finalist
60
54
2
Zmiany klimatyczne na ...
DreamTeamAG1Pres.PL

Random ProjectsView All Projects

39
39
0
,Hydrogen report
HYDROGENAG2Pres.TR
61
58
1
Kristalna palača
Klemen Jurk...AG1PosterSI
Finalist
21,998
21,962
12
Energy crops with mult...
Fabiana Col...AG1Pres.ES
473
383
30
Mine-Miner Searching, ...
MadenciAG2Pres.TR