Slovenian
SMERNICE
 • Tekmovanje SciChallenge je namenjeno mladim, ki so stari med 10 in 14 let ali med 15 in 20 let (in še niso na univerzi).
 • Udeležijo se lahko posamezniki ali skupine do treh oseb.
 • Tema vaše prijave mora pokrivati eno izmed naslednjih področij: naravoslovje, tehnologija, tehnika ali matematika.
 • Tema prijave lahko temelji na eni izmed SciChallenge 50 tematskih predlog.
 • Namesto tega lahko udeleženci izberejo alternavno STEM-temo (ki jo udeleženec/skupina izbere sam/a).
 • Aplikacije so lahko izdelane v različnih formatih (poster, predstavitev ali video posnetek).
 • Prispevek mora biti naložen na spletnih straneh Slideshare ali Youtube.
 • #scichallenge2017mora biti vključen v naslov in opis.
 • Udeleženci se prijavijo na SciChallange spletni strani in oddajo svoj prispevek za tekmovanje.
 • Tekmovalci lahko oddajo prispevke med 1.1. in 15.5.2017.
 • Ocenjevanje bo sestavljeno iz ocene spletne skupnosti in ocene komisije.
 • Tekmovalci najboljših 12 prispevkov bodo povabljeni na Podelitev nagrad na Dunaju v juliju 2017, kjer bodo predstavili svoje posterje, predstavitve in video posnetke.
 • Prosimo, če pregledate SciChallenge Navodila za več informacij.
 • Pred oddajo vaših prispevkov prosim preberitev SciChallenge Dokument o avtorskih pravicah.
 • Udeleženci mlajši od 15 let se morajo prijaviti skupaj s starši, zakonitimi zastopniki ali učiteljem.
navodila

  KDO SE LAHKO UDELEŽI SCICHALLENGE TEKMOVANJA?

  SciChallenge tekmovanje je namenjeno mladim, ki so zainteresirani za NARAVOSLOVJE, TEHNOLOGIJO, TEHNIKO ali MATEMATIKO.

  Če si star med 10 in 14 let (starostna skupina 1) ALI med 15 in 20 let (starostna skupina 2), se lahko udeležiš tekmovanja.

  Lahko se odločiš, da boš tekmoval samostojno ali v skupini z enim ali dvema prijateljema. Skupina je omejena na tri osebe.

  Omejitve za starostno skupino 1: Če si mlajši od 14 let, moraš obvestiti starše ali zakonite zastopnike o tvojem sodelovanju in pridobiti njihovo odobritev, ko se boš prijavil na tekmovanje.

  Omejitve za starostno skupino 2: Če si že vpisan na univerzo, ne moreš sodelovati na SciChallenge.

  KAJ MORAM NAREDITI?

  NAVODILO KORAK ZA KORAKOM

  Korak 1: Pusti domišliji prosto pot!
  Korak 2: Izberi eno izmed 50 predlaganih tem ali jo izberi sam.
  Korak 3: Vedno imej v mislih, da mora biti izbrana tema s področja naravoslovja, tehnologije, tehnike ali matematike.
  Korak 4: Pogovori se s starši ali učiteljem glede udeležbe na tekmovanju.
  Korak 5: Pripravi POSTER, VIDEO POSNETEK ali PREDSTAVITEV.
  Korak 6: Naloži ga na spletno stran Slideshare ali Youtube med 1.1. in 15.5.2017 in vključi #scichallenge2017 v naslov in opis.
  Korak 7: Prijavi se na tekmovanje na www.scichallenge.eu in oddaj svoj prispevek.
  Korak 8: Pokaži ga svojim prijateljem in jih spodbudi k udeležbi na SciChallenge.
  Korak 9: Zberi čim več všečkov, ogledov in odzivov.
  Korak 10: Z nekaj sreče boš izbran kot eden izmed 12 pan-evropskih zmagovalcev, ki bo osvojil izlet na Dunaj in ostale nagrade.
  Korak 11: Udeleži se velike Podelitve nagrad in predstavi svoje delo mednarodnemu občinstvu!

  KATERE TEME LAHKO TEKMOVALCI IZBEREJO?

  Prispevki morajo vsebinsko pokriti eno izmed naslednjih področij:

  • Naravoslovje
  • Tehnologija
  • Tehnika
  • Matematika

  Tekmovalci izberejo eno izmed ponujenih 50 tem, ki so razpisane na spletni strani SciChallenge. Pri vsaki temi je objavljen dokument na eni strani, ki vsebuje osnovne informacije o posamezni temi, družbeni izzivi povezani s to temo in nasveti za udeležence, kar omogoča hiter začetek pri izdelavi projektov.

  Polovica tem je namenjena mladim med 10 in 14 let starosti in je dostopna v 10 različnih jezikih. Druga polovica tem je namenjena mladim med 15 in 20 let in je dostopna samo v angleškem jeziku.

  Po izboru teme se od udeležencev pričakuje, da se bodo poglobili v izbrano temo in se pripravili na svoj prispevek.

  Tekmovalci se lahko odločijo tudi za svojo temo. V vsakem primeru pa mora projekt pokriti eno izmed STEM-področij.

  VEČ INFORMACIJ O FORMATIH

  Želim se prijaviti s POSTROM, kaj moram upoštevati?
  Posterji morajo biti pripravljeni v A0 formatu (841  mm x 1189 mm). Naloži ga na SLIDESHARE, vključi #scichallenge2017, prijavi se na tekmovanje in oddaj link do tvojega posterja.
  Deli svoj poster s prijatelji! Število Všečkov in Ogledov bo imelo vpliv na tvoje točkovanje.

  Želim se prijaviti s PREDSTAVITVIJO, kaj moram upoštevati?
  Predstavitve so omejene na 20 diapozitivov. Uporabi SLIDESHARE za naložitev predstavitve in vključi #scichallenge2017. Po naložitvi se prijavi na tekmovanje in oddaj povezavo do svoje predstavitve.
  Deli svojo predstavitev s prijatelji! Število Všečkov in Ogledov bo imelo vpliv na tvoje točkovanje.

  Želim se prijaviti z VIDEO POSNETKOM, kaj moram upoštevati?
  Video posnetek naloži na YOUTUBE in v naslov vključi #scichallenge2017. Dolžina video posnetka ne sme presegati 3 minut. Po naložitvi se prijavi na tekmovanje in oddaj povezavo do svoje predstavitve.
  Deli svoj video posnetek s prijatelji! Število Všečkov in Ogledov bo imelo vpliv na tvoje točkovanje!

  KATERI JEZIKI SO DOVOLJENI?

  Prispevki so lahko pripravljeni v naslednjih jezikih:

  • Angleščina (zaželjeno)
  • Nemščina
  • Grščina
  • Slovenščina
  • Slovaški
  • Češčina
  • Madžarščina
  • Švedščina
  • Francosko
  • Španski
  • Poljščina

  KAKO POTEKA PRIJAVA?

  Tekmovanje je odprto za prijave med 1.1. in 15.5.2017. Za oddajo prispevkov je potrebno slediti navodilom v dveh korakih:

  (A) Naložitev datoteke na internet
  Udeleženci naložijo prispevek glede na format (poster, predstavitev ali video posnetek) na določeno spletno stran. Vse strani zagotavljajo širitev med uporabnike. Ponujajo tudi funkcije, ki bodo uporabljene za kasnejše ocenjevanje: (1) število ogledov in (2) pozitivno oceno s številom ‘všečkov’.

  • V primeru udeležbe s posterjem, ga morajo tekmovalci naložiti na spletno stran Slideshare (in vključiti #scichallenge2017v naslov in opis)
  • V primeru udeležbe s predstavitvijo, jo morajo tekmovalci naložiti na spletno stran Slideshare (in vključiti #scichallenge2017v naslov in opis)
  • V primeru udeležbe z video posnetkom, ga morajo tekmovalci naložiti na spletno stran Youtube (in vključiti #scichallenge2017v naslov in opis)

  (B) Registracija na spletni strani SciChallenge
  Po naložitvi prispevkov na eno izmed omenjenih strani, se morajo udeleženci prijaviti na spletni strani SciChallenge in oddati neposredno povezavo do spletne strani z njihovim prispevkom. K temu morajo dodati osnovne informacije v zvezi z njihovim prispevkom (kategorija prispevka, izbrana tema, itd) in osebne informacije (starost itd) in kontaktne podatke (država prebivališča, naslov, telefonska številka in email).
  Ker imajo nekateri spletni portali starostne omejitve za registracijo, morajo udeleženci, mlajši od 14 let, pridobiti dovoljenje oz. potrdilo od staršev, zakonitih zastopnikov ali učiteljev za naložitev vsebine.

  KAKO POTEKA OCENJEVANJE?

  SciChallenge združuje oceni spletnih uporabnikov in strokovne komisije za določitev skupne ocene prispevkov.

  Ocena spletnih uporabnikov
  Ocena spletnih uporabnikov je sestavljena iz pozitivnega točkovanja ogledov in všečkov objavljenega prispevka. Formula: (views) + (likes)*3 = Ranking
  SciChallenge želi zagotoviti enakopravno obravnavo udeležencev iz držav Evropske unije ne glede na jezikovno predispozicijo. V skladu s tem bodo iz vsake države izbrali 12 prispevkov za nadaljnjo obravnavo iz kategorij ‘starostna skupina’, ‘format’ in ‘število posameznikov v skupini’ (individualno ali skupinsko). Število prispevkov, ki bo doseglo drugo stopnjo ocenjevanja je omejeno na 500, saj se pričakujejo prispevki iz držav članic Evropske unije & Associated Countries.

  Ocena strokovne komisije
  V drugem delu ocenjevanja, kamor se bo uvrstilo 500 prispevkov, bodo prispevke pregledali in ocenili člani strokovne komisije SciChallenge. Komisijo bo sestavljalo 15 strokovnjakov z različnih področij in držav članic Evropske unije. S tem se bo omogočilo obravnavo prispevkov v vseh 10 jezikih (angleščina, nemščina, grščina, slovenščina, češčina, madžarščina, švedščina, nizozemščina, italijanščina, poljščina), ki so na voljo za pripravo prispevkov.
  Strokovna komisija bo izbrala 12 najboljših prispevkov, ki bodo pokrili obe starostni skupini, prispevke individualnih udeležencev in skupin ter različne formate prispevkov.

  KAKŠNI SO KRITERIJI STROKOVNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE?

  Vsak član komisije bo ocenil prispevke z uporabo podlage za točkovanje. Ta je sestavljena iz naslednjih elementov:

  (A) Predstavitev problema: udeleženci predstavijo problem na jasen način, pri tem se mora nanašati na izbrano temo;
  (B) Ustvarjalnost pri izvedbi: prispevki so pripravljeni na ustvarjalen način;
  (C) Dodana vrednost: prispevki imajo dodatno vrednost izven obsega tekmovanja in se povezujejo z drugimi področji v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja;
  (D) Ideje za prihodnost: udeleženci naj poskušajo v svoje prispevke vključiti ideje, ki so pomembne za izzive v prihodnosti.
  (E) SAMO ZA STAROSTNO SPUKINO 15-20 LET: Znanstveni pristop: Ocenjena bo uporaba dosedaj znanega znanstvenega znanja skozi pristop k reševanju problema.

  Za vsak kriterij bodo člani strokovne komisije dodelili 1 do 10 točk, kar pomeni, da lahko udeleženci starostne skupine 10-14 let zberejo 40 točk, udeleženci starostne skupine 15-20 let pa 50 točk.

  KOGA MORAM VKLJUČITI?

  O udeležbi na tekmovanju SciChallenge je potrebno obvestiti starše ali učitelja. Če si mlajši od 14 let, se moraš registrerati skupaj s starši, zakonitim zastopnikom ali učiteljem.

  KAKŠNO NAGRADO LAHKO OSVOJIM?

  12 finalnih zmagovalcev tekmovanja SciChallenge bo povabljenih na končno podelitev nagrad na Dunaju v 20.-22. juliju 2017, kjer bodo predstavili svoj prispevek in odgovorili na vprašanja strokovne komisije. Osnovni stroški prevoza finalnih zmagovalcev bodo pokriti s strani organizatorjev. Zagotovili bodo tudi finančna sredstva za prevoz enega izmed staršev ali zakonitega zastopnika za tekmovalce, ki so mlajši od 18 let. Stroški prevoza vključujejo letalo ali vlak in nočitev v primerni nastanitvi. Vseh 12 prispevkov, ki bodo predstavljeni na slavnostni podelitvi nagrad na Dunaju julija 2017, bo kandidiralo tudi za eno od treh nagrad publike (utalványok):
  1. nagrada: 3. 000 evrov
  2. nagrada: 2.000 evrov
  3. nagrada: 1.000 evrov
  Maksimalni stroški prevoza ne smejo presegati 1.000 EUR na osebo.Tekmovalne skupine lahko spremlja le en zakoniti skrbnik.

  Za več vprašanj glede tekmovanja SciChallenge se obrnite na: support(at)scichallenge.eu

  IP: 138.201.154.83
  X