Slovenian

TOPICS

Izberi si eno od 51 pripravljenih tem

TOPICS

Vsak, ki želi sodelovati z svojo individualno temo iz področja znanosti, tehnologije, inženiringa ali matematike seveda lahko sodeluje!

FILTER

Uporabi filter, da najdeš svojo temo

FILTER

Nekatere teme so za mlajšo starostno skupino na voljo v različnih skupinah. Pri le-teh gre za predloge.
FILTRIRAJ SVOJE ISKANJE
Odprta Stem Tema
Naravoslovje, tehnologija, inženiring in matematika (STEM) zajemajo veliko različnih, hitro razvijajočih in zanimivih področij. Nekatera so lahko b...
READ MORE
EN
3d Printing
3D printing is a process in which a physical, three-dimensional object is formed from a digital layout. It is also known as additive manufacturing ...
READ MORE
EN
Active Assisted Living
According to the European Commission, Active Assisted Living (AAL) aims to extend the time people can live in a decent way in their own home. It sh...
READ MORE
EN
Advanced Materials
Everything is made of something, yet, during the past century, the scientific and technological importance of new materials has not been widely app...
READ MORE
EN
Ageing
Ageing is a process that involves numerous irreversible changes. There are many theories trying to explain its causes (e.g. genetic predispositions...
READ MORE
EN
Assistive Technologies
A significant number of people with disabilities worldwide (whether this is impairments in mobility, vision, hearing or cognitive processes) are su...
READ MORE
EN
Big Data
Big Data is exactly what the name suggests. Big data can tell you all kinds of different things, such as what we are doing when, what type of cloth...
READ MORE
Bionika
Izraz "bionièen" pomeni doloèeno razumevanje naèel v tehnologiji, ki so "kot naravni svet", rastlin in živali. V bistvu to pomeni, da se biološke o...
READ MORE
Biotop: Življenje V Vodi
Biotop je skupek vseh animiranih in neživih predstavnikov, ki ustvarjajo okolje nekega organizma ali organizmov. Koncept biotopa se vedno nanaša na...
READ MORE
Biotska Raznovrstnost
Biotska raznovrstnost (tudi biološka raznovrstnost) je produkt evolucije, ki je ustvarila in še naprej ustvarja razliène vrste organizmov. Biotska ...
READ MORE
EN
Clean Water
Clean water is a human right but even today not everyone has access to it. Increased access to clean water is essential for improving living standa...
READ MORE
EN
Climate Change
The temperature climate of the earth is unstable and it is getting warmer. We are reaching levels that will cause growing problems unless we manage...
READ MORE
IP: 138.201.154.83
X