Slovenian

PDF in Download PDFRegistriraj se zdaj
živilska Kemija
Kemija je povsod okoli nas. Lahko jo dihamo, pijemo, jemo, nosimo, lahko vidimo razliène barve, lahko pišemo z njo in še precej veè. Vsa hrana je polna kemije. Sestoji iz številnih kemiènih spojin, od katerih je veèina bistvenega pomena za naše telo. So gorivo za naše celice, mišice, možgane. Pomagajo nam, da ohranimo vse vitalne funkcije in prepreèimo izbruh bolezni. Po drugi strani ima lahko doloèena hrana zelo negativen uèinek na nas (na primer stara, zažgana ali ocvrta hrana je polna našemu telesu neugodnih snovi).
Obdelava hrane (npr. kuhanje, peèenje, zmrzovanje, maceracija, difuzija, filtracija) sproži razliène kemiène reakcije. Nekatera živila se lahko zaužijejo brez predelave, nekaterim pa želimo spremeniti vonj, okus, barvo, prebavljivost ali sestavo in jih zato ustrezno predelujemo.
Razišèi èudoviti svet na svojem krožniku, in nam pokaži kakšne in katere so kemikalije in kemijske reakcije, ki se dogajajo v hrani ob obdelavi ali v našem telesu ob prebavi.
èudoviti Svet Kemije: Svet brez kemije se zdi nemogoè. Toda, obstajajo podroèja, kjer nas bi moralo skrbeti - na primer nevarne kemikalije v naših oblaèilih, hrani in drugih proizvodih.
Predelava Hrane: Kateri proces predelave je bil najprej odkrit? V katero smer gre predelava v prihodnosti?
Hrana: Hrana je preplet kemikalij. Opazujte pisane dišeèe kemikalije, prehranske sestavine, itd. Hrana se med kuhanjem spreminja. Pokaži nam, zakaj se ti zdi to pomembno in kaj so lahko nevarnosti.
Neskonène Kemijske Reakcije: Doloèena hrana ostane sveža mesec (-e) in druga samo nekaj dni ali tednov. Datum poteka roka je pogosto kritiziran podatek, saj je marsikje doloèen arbitrarno.

Hrana, Voda, Živilska tehnologija, Predelava hrane, Živilska kemija, Kemijske reakcije, Prehrana, Zdravje, Surova živila

IP: 138.201.154.83
X