Czech

PDF in Download PDFRegistruj se nyní
Solární Energie
Kdyby nebylo slunce a tepelné energie, kterou produkuje, byla by naše Země neobyvatelná a vládly by tu podmínky jako z ‘doby ledové’. Přesto se po celá léta člověk potýká s problémy, jak zachytit sluneční energii účinně a jak ji využít jako zdroj energie. Dokonce každou hodinu, kdy slunce září na Zemi, vyrobí množství energie dostatečné k uspokojení celkové poptávky po energii na naší planetě na rok nebo více.
Ve skutečnosti na Zemi dopadne jen malý zlomek výkonu Slunce, ale dostatečný na to, aby slunce bylo postačujícím zdrojem, který neprodukuje škodliviny a na rozdíl od zásob nafty a plynu Slunce v dohledné době nedojde. Navzdory těmto výhodám podíl sluneční energie zůstává nižší než 1 % z celkové výroby energie po celém světě.
Mezi jednotlivými zeměmi existují obrovské rozdíly ve využití solární energie jako životaschopného zdroje. V samotné EU přesahuje podíl solární energie 10 % primárních energetických potřeb pouze ve třech zemích - v Řecku, ve Španělsku a na Maltě. Nulové využití figuruje v těchto zemích: Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Norsko, Srbsko a Černá Hora.
Sluneční svit lze považovat za zdroj energie pro přímé vytápění budov a vody (sluneční teplo), pro výrobu elektřiny (solární fotovoltaika) a pro pěstování energii produkujících plodin, které mají přirozenou schopnost přeměňovat sluneční záření na energii pomocí fotosyntézy (solární biomasa).Solární energie nabízí největší potenciál, neboť celková poptávka po energii roste. Elektřina vzniklá touto cestou může být předávána do rozvodné sítě a dostupná celosvětově, čímž poskytne naději 1,1 miliardě lidí žijících bez přístupu k elektřině.
Materiál: Přes 70 let výzkumu od doby prvních fotovoltaických modulů, přes hnací sílu vesmírných programů 60. let 20. století, které začaly vyvíjet fotovoltaické technologie pro zásobování vesmírných lodí, přes zdokonalování technologií a snižování nákladů, není využití plného potenciálu sluneční energie bez výzev. Musí být nalezeny účinnější materiály a metody k zachycení sluneční energie.
Uskladnění: Musí být řešeny otázky účinnosti přeměny a uskladnění energie tak, aby i v době, kdy slunce nesvítí, byla jeho energie dostupná 24 hodin denně.

Fotovoltaické technologie, Zachycování sluneční energie, Skladování energie ze slunce, Nové materiály pro fotovoltaické články

Related Topics

EN
3d Printing
3D printing is a process in which a physical, three-dimensional object is formed from a digital layout. It is also known as additive manufacturing ...
READ MORE
Agrotechnika : Technologie ...
Pojem agrotechnika (zemědělská technika, zemědělské inženýrství) zahrnuje mnoho různých činností týkajících se zemědělství. Zahrnuje design strojů...
READ MORE
EN
Assistive Technologies
A significant number of people with disabilities worldwide (whether this is impairments in mobility, vision, hearing or cognitive processes) are su...
READ MORE
Barvy : Proč Je Obloha Modr...
Barevné vidění je schopnost organismu rozlišit objekty na základě vlnové délky (nebo frekvence) světla, které odrážejí, uvolňují, nebo přenášejí. B...
READ MORE
EN
Big Data
Big Data is exactly what the name suggests. Big data can tell you all kinds of different things, such as what we are doing when, what type of cloth...
READ MORE
Biodiverzita : život Na Zemi
Biodiverzita (nebo také biologická diverzita) je produktem evoluce, která přinesla a stále dále rozvíjí rozmanitost druhů. Biodiverzita je potřebná...
READ MORE
Bionika
Termínem bionika označujeme principy, které fungují v technologiích stejně jako v přirozeném světě rostlin a živočichů. V zásadě to znamená, že bio...
READ MORE
Chemie Potravin
Chemie je všude kolem nás. Cítíme ji, pijeme, jíme, nosíme, vnímáme skrze různé barvy, můžeme s ní psát a mnoho dalšího. I všechny potraviny jsou p...
READ MORE
EN
Clean Water
Clean water is a human right but even today not everyone has access to it. Increased access to clean water is essential for improving living standa...
READ MORE
EN
Food Production
The world population has reached 7.4 billion people and this number is increasing every second. Hence, we need to produce more food. However, it is...
READ MORE
IP: 138.201.154.83
X