Slovenian

PDF in Download PDFRegistriraj se zdaj
Minerali
V svetu nas obdaja na tisoèe razliènih vrst mineralov. Minerali so kemièno in fizièno homogene, anorganske spojine, ki se naravno pojavljajo v vesolju. Nekatere od njih boste našli kot oèiten mineral, ki ga lahko vidite in ga kot takega prepoznate, drugi pa so premajhni in boste morda potrebovali mikroskop, da jih najdete. Minerali se lahko pojavijo samostojno ali v kombinaciji z drugimi minerali.
Najpogostejše mesto, kjer najdete minerale so tla. Gore, pušèave, glina in vulkani so vsi sestavljeni iz mineralov. Pojavljajo se v vseh oblikah, velikostih in barvah in so lahko tako mehki kot trdi. Zaradi zelo razliènih znaèilnosti mineralov, jih najdemo v vseh vrstah stvari; v hrani v obliki razliènih vrst soli, v gradbenih materialih, kot sta beton in jeklo, v raèunalnikih, pametnih telefonih, tablicah in elektriènih avtomobilih v obliki zlata in bakra in celo v hladilniških magnetih.
Žal nekatere minerale, ki jih uporabljamo v vsakdanjiku, v naravi najdemo le v omejenih kolièinah.
Okolje: Minerali, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju vplivajo na bližnje okolje. Nekateri minerali povzroèajo poškodbe na ekosistemih, ko se sprošèajo v naravo ali pa postanejo tveganje za zdravje, ko so jim ljudje izpostavljeni v velikih kolièinah. Omejevanje tveganj z nevarnimi minerali je zahtevno.
Tehnologija: V veèini naših informacijsko tehnoloških napravah prestavljajo minerali pomemben material. Nekatere minerale, ki so uporabljeni je težko najti in so dragi ter skoraj že povsem izkorišèeni. Kako lahko premagamo ta problem?
Varnost: Delo z minerali pogosto vkljuèuje kritiène trenutke s potencialno nevarnostjo, tako pri pridobivanju iz tal, kot tudi takrat ko se obravnavajo v laboratorijih in tovarnah. Kako lahko poskrbimo, da imajo ljudje, ki delajo z minerali varno delovno mesto?

Minerali v vsakdanjem življenju, Naravni viri, Trajnost, Recikliranje, Pošteno trgovanje

Related Topics

EN
3d Printing
3D printing is a process in which a physical, three-dimensional object is formed from a digital layout. It is also known as additive manufacturing ...
READ MORE
EN
Active Assisted Living
According to the European Commission, Active Assisted Living (AAL) aims to extend the time people can live in a decent way in their own home. It sh...
READ MORE
EN
Advanced Materials
Everything is made of something, yet, during the past century, the scientific and technological importance of new materials has not been widely app...
READ MORE
EN
Assistive Technologies
A significant number of people with disabilities worldwide (whether this is impairments in mobility, vision, hearing or cognitive processes) are su...
READ MORE
EN
Big Data
Big Data is exactly what the name suggests. Big data can tell you all kinds of different things, such as what we are doing when, what type of cloth...
READ MORE
Bionika
Izraz "bionièen" pomeni doloèeno razumevanje naèel v tehnologiji, ki so "kot naravni svet", rastlin in živali. V bistvu to pomeni, da se biološke o...
READ MORE
Biotop: Življenje V Vodi
Biotop je skupek vseh animiranih in neživih predstavnikov, ki ustvarjajo okolje nekega organizma ali organizmov. Koncept biotopa se vedno nanaša na...
READ MORE
Biotska Raznovrstnost
Biotska raznovrstnost (tudi biološka raznovrstnost) je produkt evolucije, ki je ustvarila in še naprej ustvarja razliène vrste organizmov. Biotska ...
READ MORE
EN
Crop Disease
Crop disease is known to cause yield losses of between 10% and 30%. The diseases are caused mainly by bacteria, viruses and fungi and have a signif...
READ MORE
EN
Energy Efficiency
No construction lasts forever and at a moment in time, every building needs to be renovated and repaired. Maintenance can however be performed in m...
READ MORE
IP: 138.201.154.83
X